Πίνακες   Σύνθεσης  Ελληνικών
Τροφίμων
 

Συντονισμός :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Ε.Ι.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΕΤ ΙΙ
ΜΕΤΡΟ: 2.3
ΔΡΑΣΗ: ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 


Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι πίνακες τιμών, ο σχεδιασμός και 
παρουσίασης του παρόντος CD-ROM αποτελούν ιδιοκτησία των αντιστοίχων φορέων. 
Απαγορεύεται  η αναπαραγωγή & δημοσίευση σε οποιαδήποτε μορφή ολόκληρου του CD-ROM ή μέρος αυτού  χωρίς την γραπτή έγκριση του
Τμήματος Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής, Πανεπιστήμιου Κρήτης.
Ο χρήστης αυτού του CD-ROM αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους παραπάνω όρους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ...