ΠΙΝΑΚΕΣ   ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

       Η σημασία και η ανάγκη ύπαρξης δεδομένων για τη σύνθεση των τροφίμων που χρησιμοποιούν οι πληθυσμοί κάθε χώρας είναι πολύ μεγάλης σπουδαιότητας. Οι ανάγκες που εξυπηρετούνται με τη γνώση αυτή αφορούν τον υγιή άνθρωπο, τον ασθενή, πληθυσμιακές ομάδες και το σύνολο του πληθυσμού δηλαδή όλες τις ηλικιακές ομάδες κάθε χώρας. Η γνώση της χημικής σύνθεσης των τροφίμων που χρησιμοποιεί κάθε λαός επιτρέπει την εκτίμηση της ποσότητας των θρεπτικών συστατικών που προσλαμβάνουν άτομα, ασθενείς και πληθυσμιακές ομάδες και με την χρήση ειδικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κάνει δυνατή την σύγκριση με τις ημερησίως συνιστώμενες ποσότητες, δηλαδή διαπιστώνεται αν τις υπερβαίνει ή αν η πρόσληψη είναι ανεπαρκής. Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορούν να σχεδιαστούν και να δοθούν διαιτητικές συστάσεις σε άτομα, ασθενείς και πληθυσμιακές ομάδες που έχουν τεράστια σημασία για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών.

       Δυστυχώς η χώρα μας είναι η μοναδική ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διέθετε μέχρι σήμερα βάσεις δεδομένων για τη χημική σύνθεση των ελληνικών τροφίμων. Μεμονωμένες αναλύσεις σε μικρό αριθμό τροφίμων έχουν γίνει κατά καιρούς από διάφορα εργαστήρια της χώρας που αναφέρονται στην εισαγωγή χωρίς όμως να υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων.

       Ευχαριστούμε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την ΕΕ που μας έδωσαν την ευκαιρία να αρχίσουμε το έργο αυτό. Χρηματοδοτήθηκαν δύο προτάσεις η μια με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κρήτης που είχε και τον γενικό συντονισμό και η άλλη με συντονιστή το Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙΘ και μέσα στους 20 μήνες που διήρκεσαν αυτά τα προγράμματα αναλύθηκαν τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά σε 180 δείγματα τροφίμων. Ωστόσο απέχουμε αρκετά από την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Υπολογίζουμε ότι θα πρέπει να μελετηθούν ακόμα πάνω από 170 νέα τρόφιμα και επίσης να μετρηθούν ορισμένα θρεπτικά συστατικά τα οποία δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν σε αυτές τις δύο προτάσεις λόγω περικοπής του προϋπολογισμού.

       Το έργο αυτό διεξήχθη σε εργαστήρια αποκλειστικά ελληνικών επιστημονικών κέντρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αποτελεί υπόδειγμα άριστης συνεργασίας μεταξύ τους. Όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς επέδειξαν πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη φροντίδα για την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της επαναληψιμότητας κάθε χημικής ανάλυσης έγινε για όλα τα δείγματα από όλα τα κέντρα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο των μεθόδων.

      Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δοθεί σε όλους εμάς η δυνατότητα να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλης εθνικής σπουδαιότητας έργο το οποίο είναι το πρώτο βήμα για τη μελέτη της υγείας και της διατροφής του ελληνικού πληθυσμού.

Οι συντονιστές των προγραμμάτων
Α. Καφάτος
Μ. Χασαπίδου