Πρόλογος

 

Εισαγωγή

 

Συντονιστές

 

Συνεργαζόμενοι φορείς

 

Χρηματοδότηση

 

Βιβλιογραφία

 

 


ΠΙΝΑΚΕΣ   ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Τύπωσε το 

Χρηματοδότηση

 

Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Έναρξη Προγράμματος : 1 Νοεμβρίου 1999
Λήξη   Προγράμματος : 30  Ιουνίου  2001