Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΕΣ   ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Τύπωσε το 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Είναι εμφανές από τους πίνακες τροφίμων που έχουν δημιουργηθεί ότι η σύσταση κάθε είδους τροφίμου συχνά διαφέρει από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδας. Παραδείγματος χάριν, το ποσοστό του συνολικού λίπους στις πράσινες ελιές κυμαίνεται από 18,4% (Ελιές Χαλκιδικής) έως 34,6% OK (Ελιές Κρήτης). Ωστόσο σε ορισμένα τρόφιμα όπως η φέτα, οι διαφορές στα μακροσυστατικά (π.χ. το λίπος και οι πρωτεΐνες) είναι μικρές (το συνολικό λίπος κυμαίνεται από 21,1% στη φέτα Ηπείρου έως 25,3% στη φέτα Θεσσαλίας και οι πρωτεΐνες από 16,5% στη φέτα Μακεδονίας έως 18,6% στις φέτες Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας), ενώ οι διαφορές στα μικροσυστατικά όπως το ασβέστιο είναι πιο μεγάλες (421 mg/100 g στην φέτα Θεσσαλίας έως 980 mg/100 g στην φέτα Πελοποννήσου).
Σε σχέση με αναλύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν σε μεμονωμένα Ελληνικά τρόφιμα υπάρχουν ορισμένες διαφορές, όπως στις πράσινες ελιές της Χαλκιδικής που είχαν 65,3% υγρασία και 22,3 % λιπίδια σε προηγούμενη ανάλυση (Hassapidou & Manoukas, 1993) ενώ στην παρούσα μελέτη η μέτρηση της υγρασίας είναι 71,5% και του συνολικού λίπους 18,4%. Η συγκεκριμένη διαφορά στα συστατικά μπορεί να οφείλεται στη περίοδο της δειγματοληψίας (Οκτώβριος-Νοέμβριος στην δημοσιευμένη ανάλυση). Σε ορισμένα τρόφιμα όμως, τα συστατικά έχουν πολύ παρόμοιες τιμές με αυτές της παρούσας ανάλυσης. π.χ. η περιεκτικότητα του συνολικού λίπους στην ωμή κουτσομούρα (Mullus barbatus) του Κρητικού πελάγους ήταν 3,5% σε προηγούμενη ανάλυση (32,1% κορεσμένα, 8,6% ω-6 και 12,6% ω-3, Tornaritis et al, 1994), δηλαδή ακριβώς ίδια με την τιμή της τωρινής ανάλυσης. Για τα άλλα ψάρια δεν βρέθηκαν παρόμοιες προηγούμενες χημικές αναλύσεις.
Η φέτα είναι ένα από τα ελληνικά τρόφιμα που τα τελευταία έτη βρίσκεται εύκολα και στο εξωτερικό. Υπάρχει στις βάσεις των ΗΠΑ (USDA) και της Φινλανδίας (που βρίσκεται στο διαδίκτυο) και στους πίνακες της Μεγάλης Βρετανίας (ΜcCance & Widdowson tables). Στη βάση της Φινλανδίας, η συνολική θερμιδική αξία της φέτας αναγράφεται ως 223 kCal/100g, στoυς πίνακες ΜcCance & Widdowson 250 kCal/100g, στην USDA 264 kCal/100g, στους πίνακες της Κύπρου 303 kCal/100g και στους δικούς μας πίνακες από 263 kCal/100g στη φέτα Ηπείρου έως 309 kCal/100g στη φέτα Πελοποννήσου (με τη χρήση των παραγόντων μετατροπής ενέργειας).
Αρκετά από τα φρούτα πού παράγονται στην Ελλάδα και αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη παράγονται και στο εξωτερικό π.χ. οι φράουλες, τα σταφύλια, τα βερίκοκα, τα ακτινίδια κι άλλα. Η περιεκτικότητα στα μέταλλα ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο και φώσφορο, των φρούτων που παρουσιάζονται στους πίνακές μας είναι γενικά πολύ κοντά σε αυτήν από τους πίνακες USDA και McCance & Widdowson π.χ. στα βερίκοκα, η διαφορά σε μαγνήσιο μεταξύ του Ελληνικού προϊόντος και αυτού των Η.Π.Α. είναι μόνο 3%, στα δαμάσκηνα 8% και στα κυδώνια 6%. Μόνο στα ακτινίδια υπάρχει μεγάλη διαφορά, τα οποία έχουν σαφέστατα υψηλότερη τιμή στο USDA (11,2 mg/100g στην δική μας ανάλυση έναντι 30 mg/100g στο USDA). Στα μακροσυστατικά, όπως οι υδατάνθρακες, οι διαφορές σε σχέση με τους πίνακες McCance & Widdowson φαίνονται να είναι πάλι μικρές στα πιο πολλά φρούτα (στο ακτινίδιο όμως η τιμή είναι 10,6 g/100g στους πίνακες McCance & Widdowson ενώ στους δικούς μας πίνακες είναι 5,2 g/100g). Οι τιμές των υδατανθράκων στη βάση USDA είναι γενικώς πολύ ψηλότερες από τις δικές μας, αλλά αυτό ίσως οφείλεται στο ότι ο υπολογισμός τους στη βάση USDA έγινε με αφαίρεση και όχι με χημική ανάλυση όπως στη δική μας περίπτωση. Ένα άλλο τρόφιμο που είναι σύνηθες και στο εξωτερικό είναι τα ζυμαρικά, τα οποία στους πίνακές μας περιέχουν 18,7 g/100g υδατάνθρακες, 3,8 g/100g πρωτεΐνες και 1,7 g/100g λίπος, σε σύγκριση με 22,2 g/100g, 3,6 g/100g και 0,7 g/100g στους πίνακες McCance & Widdowson.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι πίνακες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα αποτελούν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας εθνικής βάσης τροφίμων για την χώρα μας. Για να μπορέσει να υπάρξει μία πλήρης λειτουργική βάση (operational database) η οποία θα χρησιμεύει απευθείας σε μελέτες διατροφής, θα χρειαστεί να γίνουν περισσότερες αναλύσεις, τόσο σε επίπεδο καινούργιων τροφίμων αλλά και σε επίπεδο συστατικών. Επίσης, όπως γίνεται με κάθε λειτουργική βάση, θα χρειαστεί να υπάρχει συνεχής ανανέωση και ενημέρωση των δεδομένων.
Από τους πίνακές μας, δεν βγαίνουν συμπεράσματα για το επίπεδο μεταβλητότητας στην κάθε τροφή. Ο λόγος για τον οποίον δεν παρουσιάζεται κάποιο μέτρο της μεταβλητότητας είναι ότι όλα τα δείγματα για το κάθε τρόφιμο ομογενοποιήθηκαν πριν σταλούν στα διάφορα εργαστήρια για χημική ανάλυση. Έγινε όμως μέτρηση της μεταβλητότητας του κάθε εργαστηρίου αφού οι μετρήσεις του κάθε συστατικού έγιναν τουλάχιστον δύο φορές για το κάθε δείγμα. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις της εσωτερικής επαναληψιμότητας και εγκυρότητας του κάθε εργαστηρίου είναι διαθέσιμες εφ' όσον ζητηθούν.