Μεθοδολογία Δειγματοληψίας

 

Γαλακτοκομικά Προϊόντα 

 

Ψάρια & Θαλασσινά

 

Κρέας & Προϊόντα Κρέατος

 

Λαχανικά

 

Φρούτα

 

Ελιές & Ξηροί Καρποί

 

Όσπρια

 

Προϊόντα Δημητριακών

 

Παραδοσιακά Εδέσματα

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΕΣ   ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Τύπωσε το 

ΔΕΙΓΜΑΤΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

     Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δειγματοληψία ήταν η ίδια για όλα τα τρόφιμα. Σε κάποιες κατηγορίες εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων, τις οποίες παρουσίασαν τα συγκεκριμένα τρόφιμα, χρειάστηκε να γίνουν τροποποιήσεις. Οι πιθανές αλλαγές αλλά και ο λεπτομερής τρόπος επεξεργασίας που ακολουθήθηκε για κάθε κατηγορία τροφίμων, αναφέρονται σε ξεχωριστά κεφάλαια. Παρακάτω περιγράφεται ο γενικός τρόπος μεταχείρισης των δειγμάτων.
     Η δειγματοληψία των τροφίμων κάθε κατηγορίας έγινε από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας (Βόρεια, Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Κρήτη). Σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα, όπως αυτές των γαλακτοκομικών προϊόντων και των προϊόντων δημητριακών, η δειγματοληψία έγινε βάση κλαδικών μελετών, οι οποίες αναφέρουν τη συχνότητα παραγωγής των προϊόντων αυτών στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Επίσης κατά τη δειγματοληψία ορισμένων ομάδων τροφίμων (γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα δημητριακών, ελιές, σαλάτες, αλλαντικά) χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένα βιομηχανικά ελληνικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο αφενός εξασφαλίστηκε σταθερή ποιότητα και ελεγμένο τελικό προϊόν και αφετέρου επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση στους πίνακες, προϊόντων τα οποία έχουν ευρεία κατανάλωση από τον ελληνικό πληθυσμό.
     Η ποσότητα του δείγματος εξαρτήθηκε κυρίως από την περιεκτικότητα των τροφίμων σε υγρασία, ούτως ώστε μετά την ξήρανση των δειγμάτων να μείνει επαρκής ποσότητα για τις περαιτέρω αναλύσεις.

Ανάμιξη
     Ίσες ποσότητες δείγματος από τις διάφορες περιοχές αναμίχθηκαν για το σχηματισμό του τελικού δείγματος εκτός από τις περιπτώσεις όπου ήταν γνωστά τα ποσοστά παραγωγής. Στη συνέχεια από το ομοιογενές αυτό δείγμα πάρθηκε κατάλληλη ποσότητα ώστε μετά το καθαρισμό, τη πιθανή θερμική επεξεργασία και τη λυοφιλίωση, να μείνει επαρκής ποσότητα για όλες τις χημικές αναλύσεις.

Προετοιμασία των δειγμάτων
     Μετά τη λήψη της τελικής ποσότητας του δείγματος, ακολούθησε ο καθαρισμός (στα λαχανικά αφαιρέθηκαν τα χαλασμένα φύλλα, στα ψάρια τα λέπια κ.λ.π.) και ο τεμαχισμός αυτού. Ο τεμαχισμός έγινε με μαχαίρι σε όσα δείγματα ήταν απαραίτητος, με σκοπό να διευκολυνθεί ο μετέπειτα χειρισμός τους.
     Στη συνέχεια τα νωπά δείγματα ομογενοποιήθηκαν σε μίξερ, με μεγάλη προσοχή ώστε να μην υπερθερμανθούν και αλλοιωθεί η σύστασή τους. Από το ομογενοποιημένο δείγμα κρατήθηκε επαρκής ποσότητα για τον προσδιορισμό της υγρασίας του. Η υπόλοιπη ποσότητα τοποθετήθηκε σε λυοφιλιωτή για ξήρανση. Επειδή μετά τη λυοφιλίωση μικρή ποσότητα υγρασίας παραμένει στο τρόφιμο, στο λυοφιλιωμένο δείγμα έγινε προσδιορισμός υγρασίας με ξήρανση μέχρι σταθερού βάρους.
Τα δείγματα τα οποία απαιτούσαν θερμική επεξεργασία (μαγείρεμα), μετά το πέρας αυτής, ομογενοποιήθηκαν σε μίξερ, κρατήθηκε μία ποσότητα για το προσδιορισμό υγρασίας και λυοφιλιώθηκαν.

Συσκευασία
     Από τα λυοφιλιωμένα δείγματα ζυγίστηκε η απαιτούμενη ποσότητα και αφού συσκευάστηκαν και κλείστηκαν αεροστεγώς, στάλθηκαν στα ερευνητικά κέντρα, τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα, για ανάλυση.