ΧΗΜΙΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

 
*  

Λυοφιλίωση

*  

Θερμιδομετρία

*  

Προσδιορισμός Πρωτεϊνών

*  

Προσδιορισμός
Αφομοιώσ. Υδάταν.

*  

Προσδιορισμός
Ολικού Λίπους

*  

Προσδιορισμός
Υγρασίας

*  

Προσδιορισμός
Διαιτητικών ινών

*  

Προσδιορισμός
Χοληστερόλης

*  

Προσδιορισμός
α-τοκοφερόλης

*  

Προσδιορισμός
Ca, Mg, Fe, P

*  

Ανίχνευση μετάλλων
K, Na,Se, Cr

*  

Ανάλυση Φαινολών

*  

Προσδιορισμός
Λιπαρών οξέων

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΕΣ   ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Τύπωσε το 

ΧΗΜΙΚΕΣ  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Λυοφιλίωση

Θερμιδομετρία

Προσδιορισμός πρωτεϊνών

Προσδιορισμός αφομοιώσιμων υδατανθράκων

Προσδιορισμός ολικού λίπους

Προσδιορισμός υγρασίας

Προσδιορισμός διαιτητικών ινών

Προσδιορισμός χοληστερόλης

Προσδιορισμός α-τοκοφερόλης

Προσδιορισμός των μετάλλων Ca, Μg, Fe, Ρ

Ανίχνευση των μετάλλων K, Na, Se και Cr

Ανάλυση φαινολών

Προσδιορισμός λιπαρών οξέων

ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ