THE  PORGROW  PROJECT
Policy Options for Responding to the
GROWing challenge from Obesity

Sixth Framework
Programme

Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής

Βασικές  Στρατηγικές

 1. Περισσότερη σωματική άσκηση μέσω αλλαγών στο σχεδιασμό των πόλεων και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Οι αρχιτέκτονες και οι υπηρεσίες πολεοδομίας, σε συνεργασία με τους ιθύνοντες μεταφορών και την τοπική κοινότητα θα μπορούσαν να σχεδιάσουν, ή να επανασχεδιάσουν αστικές, ψυχαγωγικές και εργατικές περιοχές με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των δημοσίων ΜΜΜ σε σχέση με τα ιδιωτικά μέσα, και να περπατάνε ή να ποδηλατούν πιο συχνά και/ή για μεγαλύτερες αποστάσεις. 

Οι στρατηγικές που ακολουθούνται στις μαζικές μεταφορές και στο σχεδιασμό των πόλεων θα μπορούσαν να παρέχουν διευκολύνσεις για περπάτημα και ποδηλασία.

Οι τοπικές κοινότητες θα μπορούσαν να δώσουν προτεραιότητα στη βελτίωση των πεζοδρομίων προς τα σχολεία και να σχεδιάσουν τη χρήση των δρόμων όχι μόνο για οδήγηση και στάθμευση, αλλά και ως χώρων κοινωνικών.

2. Βελτίωση της παροχής αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων σε σχολεία και κοινότητες.

Διαμόρφωση και βελτίωση των αθλητικών και ψυχαγωγικών συγκροτημάτων τόσο για τους νέους όσο και για την ευρύτερη κοινότητα μέσω της παροχής επαρκών και προσβάσιμων εγκαταστάσεων.

Τα σχολεία θα μπορούσαν να προσφέρουν μία ευρεία ποικιλία από σωματικές δραστηριότητες, πέρα από τις παραδοσιακές  μορφές της φυσικής αγωγής. Δηλαδή, θα μπορούσαν να παρέχουν μια ευρύτερη ποικιλία παιχνιδιών, όπως επίσης χορό, δραστηριότητες ενόργανης γυμναστικής, κολύμβησης, στίβου και δραστηριότητες εξωτερικού χώρου.  

3. Έλεγχος στη διαφήμιση και προώθηση τροφίμων και ποτών.

Ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς πολιτικών αποφάσεων και πράξεων θα μπορούσε να δοθεί στις ενέργειες προώθησης που αφορούν στις αγοραστικές και διατροφικές συνήθειες, και ειδικά σε αυτές που απευθύνονται στα παιδιά. 

Αυτό θα μπορούσε να συμπεριλάβει τη θέσπιση κανόνων που περιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους διαφημίζονται και προωθούνται φαγητά που προάγουν την παχυσαρκία. Τέτοιοι περιορισμοί αναφέρονται κυρίως στη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων που στοχεύει στα παιδιά, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια και μετά τα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς και στη χρήση διάσημων προσώπων ή παρουσιαστών παιδικών προγραμμάτων στις διαφημίσεις και στην προώθηση των τροφίμων και ποτών.

4. Έλεγχος στη διάθεση και πώληση λιπαρών σνακς, ειδών ζαχαροπλαστικής και ζαχαρούχων ποτών σε δημόσια ιδρύματα όπως σχολεία και νοσοκομεία.

Οι πρωτοβουλίες υγιεινής διατροφής υποβαθμίζονται όταν, σε δημόσια ιδρύματα, όπως σχολεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, οι καταναλωτές -συμπεριλαμβανομένων των παιδιών - έρχονται αντιμέτωποι με καταστήματα (κυλικεία, περίπτερα, μίνι-μάρκετ) και αυτόματες μηχανές τα οποία πωλούν τρόφιμα και ποτά που προάγουν την παχυσαρκία. Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έλεγχοι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα στα δημόσια ιδρύματα πωλούνται μόνο υγιεινά τρόφιμα. Αυτό θα βελτίωνε την ποιότητα των διατεθειμένων προϊόντων  και θα ενίσχυε τα μηνύματα περί υγιεινής διατροφής.

5. Υποχρεωτική τοποθέτηση ετικετών σε όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα, πχ. χρησιμοποιώντας σύστημα σήμανσης.

Οι υπάρχοντες κανονισμοί που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται οι ετικέτες στα τρόφιμα και ποτά θα μπορούσαν να τροποποιηθούν ώστε να διευκολύνουν τους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται αν και κατά πόσο τα διάφορα προϊόντα συμβάλλουν στην υγεία τους. 

Μια πιο ξεκάθαρη και απλουστευμένη σήμανση  θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συμπεριλαμβάνει ένα σύστημα σήμανσης για την ενεργειακή περιεκτικότητα, με την υψηλή ενεργειακή περιεκτικότητα να συμβολίζεται με κόκκινο, τη χαμηλή με πράσινο, και τις ενδιάμεσες περιπτώσεις με κίτρινο/πορτοκαλί. 

Οι διατροφικές πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι πιο χρήσιμες και κατανοητές. Αυτό θα αφορούσε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά. 

Ένα τέτοιο σύστημα θα διευκόλυνε τους καταναλωτές να κάνουν υγιεινές επιλογές, και θα παρείχε κίνητρα στους παραγωγούς τροφίμων και ποτών να επανεξετάσουν τη σύνθεση των προϊόντων τους.

6. Δημόσιες επιχορηγήσεις σε υγιεινά τρόφιμα για τη βελτίωση των προτύπων στην κατανάλωση τροφίμων.

Αλλαγή των τιμών των τροφίμων ώστε να επηρεαστούν οι αποφάσεις των ανθρώπων υπέρ των υγιεινών τροφίμων. 

Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την παροχή επιδοτήσεων ώστε να μειωθούν οι τιμές των υγιεινών τροφίμων και να γίνουν πιο προσιτά οικονομικά.

7. Τροποποιήσεις στους επιβαλλόμενους φόρους για τη διαφοροποίηση των τροφίμων που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα στην κατανάλωση τροφίμων, και τη μείωση της κατανάλωσης των τροφίμων που προάγουν την παχυσαρκία. 

Αλλαγή των τιμών των τροφίμων με στόχο τις διατροφικές επιλογές των ανθρώπων προωθώντας την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα που προάγουν την παχυσαρκία (συμπεριλαμβανόμενων αυτών με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και ζάχαρη), ώστε η τιμή τους να δράσει ως αντικίνητρο για την αγορά τους από τους καταναλωτές. 

Στις μεθόδους αύξησης των τιμών των τροφίμων που προάγουν την παχυσαρκία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ένας «φόρος λίπους», ή ένας διευρυμένος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για να καλύψει ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, ταχυφαγεία και γλυκά.
 


© 2005  Disclaimer / Copyright